สัมมนาฟรี อบรมฟรี

ภาษีมรดก

อบรมวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
จำนวนคนดู 723 ครั้ง
ภาษีมรดก

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

จัดอบรม โครงการ ทำดีเพื่อพ่อ เรื่อง "ภาษีมรดก"

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ห้อง D802

• อะไร คือ มรดก
• ทำไมต้องมีภาษีมรดก
• ใครต้องเสียภาษีมรดก
• ภาษีกองมรดก และ ภาษีการรับมรดก ต่างกันอย่างไร
• ใคร คือ ผู้รับมรดก
• พ.ร.บ. ภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558
• ทรัพย์สินอะไรบ้างที่ต้องเสียภาษีมรดก
• อัตราภาษีมรดกเป็นอย่างไร
• มีโทษอย่างไรหากเลี่ยงภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบ

ร่วมบริจาค 100 บาท เพื่อสำรองที่นั่ง รายได้ทั้งหมดนำเข้าสมทบทุน สภากาชาดไทย

คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาษี, ภาษีมรดก, กฎหมายใหม่, รู้รอบตัว, การเงิน, อบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เปลี่ยนภาษีเป็นรายได้ เปลี่ยนรายจ่ายเป็นเงินออม ด้วยหลักบริหารและการบัญชี
วิเคราะห์และแสดงข้อมูลบัญชีการเงิน ผ่านเครื่องมือ Intelligent/Dashboard เปลี่ยนมุมมองการนำเสนองานบัญชีการเงินให้มีสีสันด้วย BI Desktop สนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร ด้วยการนำเสนอ...
รายละเอียดหลักสูตรอบรม 1) เพื่อช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถตรวจสอบ อาการเริ่มป่วยของกิจการจากสัญญาณต่างๆ ทางการเงิน และสามารถหาวิธีป้องกัน ไม่ให้ลุกลามจนกิจการต้องเข้าห้อง ICU ...
ในความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบันความรู้ในด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการขายที่ไม่ได้ทำงานในฟังก์ชั่นทางการเงิน แต่เป็นฐานความรู้ที่จะเข้าใจเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการปร...
เพิ่มประสิทธิภาพงานบัญชีด้วยคู่มือปฏิบัติงาน นำคู่มือปฏิบัติงานมาใช้เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานบัญชีในองค์กร มีคู่มือปฏิบัติงานอยู่แล้ว ปรับปรุงอย่างไรให้ทันต่องานบัญชียุคปัจ...
ทำไมองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเอกสาร ?? อันที่จริงแล้วการจัดเก็บเอกสารอาจไม่จำเป็น ถ้าเอกสารไม่ต้องถูกตรวจสอบ หรือที่สำคัญเจ้าหน้าที่สรรพกร ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี ...
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการช่วยวิเคราะห์บัญชีบริหาร จะทำให้กิจการได้ข้อมูลตรงความต้องการ และ ทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์
สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบุคคลของ SME
เรียนรู้และเพื่อสรุปประเด็นมาตรฐานบัญชีการจัดทํางบกระแสเงินสดคู่มืือการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรและภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์