สัมมนาฟรี อบรมฟรี

อบรมฟรี วิชาเศรษฐศาสตร์กับการกําหนดนโยบายสาธารณะ

อบรมวันที่ 07 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 870 ครั้ง
อบรมฟรี วิชาเศรษฐศาสตร์กับการกําหนดนโยบายสาธารณะ

วิชาเศรษฐศาสตร์กับการกําหนดนโยบายสาธารณะ


      งานพบปาฐกถาพิเศษเรื่อง เศรษฐศาสตร์บนเส้นทางหลายแพร่ง โดย ดร. อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอ และอภิปรายเรื่อง วิชาเศรษฐศาสตร์กับการกําหนดนโยบายสาธารณะ  


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556เวลา 09.15-14.00 น.


หัวข้ออบรมสัมมนา 
  1. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เศรษฐศาสตร์บนเส้นทางหลายแพร่ง” 
  2. อภิปรายเรื่อง “วิชาเศรษฐศาสตร์กับการกําหนดนโยบายสาธารณะ” 
  3. อภิปรายโดย ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย

 

วิทยากร  โดยดร. อัมมาร สยามวาลา, ดร.อัจนา ไวความดี, ดร. ปรเมธี วิมลศิริ, ดร. ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ , ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร , ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์และดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ 


สถานที่ ณ ห้องบุษกร ชั้น 3โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด (ถนนรัชดาภิเษก)ค่าใช้จ่าย 

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร, ดร. ปรเมธี วิมลศิริ, ดร. อัมมาร สยามวาลา, ดร. ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์, ดร.อัจนา ไวความดี, อบรม เศรษฐศาสตร์กับการกําหนดนโยบายสาธารณะ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการทำงานวิจัยทางการตลาด หรือทางธุรกิจแก่องค์กร โดยมุ่งเน้นที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพของลักษณะงานวิจัยทางการตลาดยุคใหม่ ทิศทางการศึกษาวิจั...
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการทำงานวิจัยทางการตลาด หรือทางธุรกิจแก่องค์กร โดยมุ่งเน้นที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพของลักษณะงานวิจัยทางการตลาดยุคใหม่ ทิศทางการศึกษาวิจั...
การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นหัวใจสำคัญที่ผู้บริหารองค์กรควรเป็นผู้กำหนดและดำเนินงานตามแผนงานเชิงกลยุทธ์ เพราะจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีทิศทางที่ชัดเจน
หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นที่จะให้เกิดการเรียนรู้ในการด้านความเข้าใจต่อลูกค้าของเราอย่างลึกซึ้ง ด้วยเทคนิคและแนวทางการวิเคราะห์ Customer Insight เพื่อนำมาเชื่อมโยงกับการสร้างกลยุทธ์ท...
เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ โดยรวบรวมหัวข้อที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ พัฒนา ต่อยอดและกระตุ้น เพื่...
เรียนรู้แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอนในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้ารายหลัก รวมถึง กลยุทธ์การบริหารและการวิเคราะห์ล...
มีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์องค์กร หรือกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้
หากมีผู้แอบอ้างว่า “สามารถจัด ฮวงจุ้ย ให้รวยได้” จงตระหนักไว้เลยว่าร้อยละ 90 เชื่อถือไม่ได้ เพราะว่าองค์ประกอบของการจัด ฮวงจุ้ย แล้วรวยนั้น ไม่ใช่ว่าจะมีได้ทุกๆคน ทั้งนี้ มีกฎข้...
เปิดโอกาสให้เลขานุการที่มาจากต่างหน่วยงาน ได้มาร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำหน้าที่ในนายรู้สึกว่าเป็นมือขวามืออาชีพ ต้องดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ ของผู้บริหาร ซึ่งล้วนแต...