สัมมนาฟรี อบรมฟรี

อบรมฟรี วิชาเศรษฐศาสตร์กับการกําหนดนโยบายสาธารณะ

อบรมวันที่ 07 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 848 ครั้ง
อบรมฟรี วิชาเศรษฐศาสตร์กับการกําหนดนโยบายสาธารณะ

วิชาเศรษฐศาสตร์กับการกําหนดนโยบายสาธารณะ


      งานพบปาฐกถาพิเศษเรื่อง เศรษฐศาสตร์บนเส้นทางหลายแพร่ง โดย ดร. อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอ และอภิปรายเรื่อง วิชาเศรษฐศาสตร์กับการกําหนดนโยบายสาธารณะ  


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556เวลา 09.15-14.00 น.


หัวข้ออบรมสัมมนา 
  1. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เศรษฐศาสตร์บนเส้นทางหลายแพร่ง” 
  2. อภิปรายเรื่อง “วิชาเศรษฐศาสตร์กับการกําหนดนโยบายสาธารณะ” 
  3. อภิปรายโดย ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย

 

วิทยากร  โดยดร. อัมมาร สยามวาลา, ดร.อัจนา ไวความดี, ดร. ปรเมธี วิมลศิริ, ดร. ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ , ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร , ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์และดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ 


สถานที่ ณ ห้องบุษกร ชั้น 3โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด (ถนนรัชดาภิเษก)ค่าใช้จ่าย 

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร, ดร. ปรเมธี วิมลศิริ, ดร. อัมมาร สยามวาลา, ดร. ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์, ดร.อัจนา ไวความดี, อบรม เศรษฐศาสตร์กับการกําหนดนโยบายสาธารณะ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ในหลักสูตรนี้จะแนะนำขั้นตอนการสร้าง Process Mapping การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า Flow of work and Value Stream การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัด...
การโค้ชงานด้วยทักษะการสื่อสารแบบ NLPเป็นวิธีการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและภาวะผู้นำให้แก่ตนเอง
หลักสูตรนี้จะได้เข้าใจ เรียนรู้หลักการและตัวอย่างของการคิดสร้างสรรค์เชิงการตลาดในรูปแบบต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมา การสร้างนวัตกรรมการตลาดที่โดนใจลูกค้า ขั้นตอนและหลักการ...
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการสอนงานด้วยระบบ On The Job Training
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดแล...
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การที่เราจะต้องตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making) ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งการตัดสินใจดังกล...
การดูแลสุขภาพด้วยอาหารและการกิน (Spa cuisine) เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการดูแลสุขภาพของมนุษย์ ดังคำสอนในพระพุทธศาสนา กล่าวว่า “การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” จึงเป็นความจริงที่...
ทักษะการโค้ช สร้างแรงจูงใจและให้กำลังใจไม่ได้เป็นเรื่องที่ทุกคนมีโดยธรรมชาติ ตามความเป็นจริง ไม่น่าเชื่อที่คนทั่วไปแทบไม่มีทักษะเรื่องนี้เลย ดังนั้นการที่ทีมงานจะทำงานได้อย่างมี...
การอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ รวม 5 วัน 30 ชม. ที่ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจกลยุทธ์ธุรกิจ พร้อมได้เขียนแผนธุรกิจเพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง