มีค่าใช้จ่าย

การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

อบรมวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
จำนวนคนดู 1085 ครั้ง
การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Mindset ยอมรับพลังด้านบวก พร้อมปิดกั้นพลังด้านลบ

2. เข้าใจหลักการของการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและได้ประสิทธิผลของงานที่ดีขึ้น

                 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=43926

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=43926

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459คำค้นประกาศนี้ Tags: mindset, การปรับ mindset, ประสิทธิภาพการำทงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

นักสื่อสารไม่ว่าจะเป็นนักบริหาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ จำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิควิธีและฝึกปฏิบัติการสื่อสารในการเข้าถึงผู้รับสารด้วยการสื่อสารทางด้านการเขียนไม่ว...
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
เพื่อการเจรจากับผู้รับเหมา และหารจ่ายเงินงวดของสถาบันการเงิน
มเพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มี คุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
การเลือกซื้อหอพัก/อะพาร์ตเมนต์ หรือห้องชุดในโครงการอาคารชุดเพื่อการปล่อยเช่า
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908
ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักสื่อสารเพื่อการติดต่อประสานงานทั้งเชิงธุรกิจและราชการ
ตอบคำถามการเรียนต่อนิวซีแลนด์และการขอทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ พร้อมสัมภาษณ์ตรงกับ Massey University
มาจุดประกายความคิด ค้นหาไอเดียโดดเด่น ธุรกิจไหนรุ่ง ไม่รุ่ง เพื่อต่อยอด Startup !!