มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ

อบรมวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนคนดู 740 ครั้ง
หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์การแข่งทางการขายการตลาดเบื้องต้นได้

2. .เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของตนเองได้

3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกลยุทธ์ทางด้านการขายและการตลาดต่างๆไปปรับใช้ได้ของธุรกิจของตน

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

หลักสูตรนี้เหมาะกับนักขาย ผู้บริหารทีมขาย ผู้รับผิดชอบทางด้านการขาย นักการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ที่รับผิดชอบทางด้านการตลาด และผู้ที่สนใจ

Course Outline

1) ทักษะทางการขายและการตลาดแบบดั่งเดิมและแบบใหม่ที่ธุรกิจต้องการ 

2) แนวคิดทางกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ 
      - ทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5
      - การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competitor Analysis)
      - การกำหนดบทบาทในฐานผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และผู้ที่อยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 

3) ขบวนการวางกลยุทธ์การขายและการตลาดที่ประสบผลสำเร็จ 
     - การพัฒนากลยุทธ์ของตำแหน่งการขายและการตลาด
     - กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายที่ประสบผลสำเร็จ 
     - กลยุทธ์การตั้งรับและการบุกทางการตลาด (Defense & Attack Strategy)
     - กลยุทธ์การจับตลาดเฉพาะ (Niche Strategy)

4) กลยุทธ์ด้านการขายที่มุ่งสู่การตลาดเป็นสำคัญ 
     - การบริหารเวลาในกระบวนการขายเชิงกลยุทธ์ 
     - การจัดการปิรามิดลูกค้า 
     - 7 ขั้นตอนของการขายแบบ CRM เพื่อรักษาลูกค้าเดิม
       - สูตรการขายเพื่อแสวงลูกค้าในตลาดใหม่

สถานที่อบรม โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน(เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 - 09.00 น. เริ่มอบรม 09.00 - 16.00 น.

ราคาต่อท่าน 5,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 105,106,107
Email : public@sbdc.co.th
Website : http://www.sbdc.co.th


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตร Marketing@Work ได้รวบรวมทักษะในด้านต่างๆที่นักการตลาดมืออาชีพ ควรต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการวางแผนการตลาด ทักษะการลงมือปฏิบัติงานการตลาด และการประยุกต์ใช้หลักการตลาดกั...
· ปัญหาระหว่างลูกน้องกับลูกพี่ หรือพนักงาน ในการทำงาน · ลูกพี่ควรให้ลูกน้องทำ แต่ลูกพี่ก็ต้องลงมือทำงานเสียเอง · ลูกพี่สอนงานแล้ว ลูกน้องไม่ทำหรือทำไม่ได้ตามที่...
เตรียมความพร้อมการบริหารโรงแรมให้เหนือคู่แข่ง ด้วยการวางแผน การวางกลยุทธ์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาประสบการณ์จากโรงแรมชั้นนำ ที่จะพาท่านก้าวสู่การเป้นผู้บริหารระดับสูงต่อไป
เรียนรู้แนวทางการแข่งขันและการปรับตัวทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับมุมมองของผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรให้ทันสมัย ตลอดจนการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ให้สอดรับกับแนวโน้มสังคมและเ...
การอบรมสำหรับท่านที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง ต้องการเปิดร้าน ขายออนไลน์ หรือผลิตสินค้าแฟชั่นขาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง กระเป๋า เครื่องประดับ อัญมณี และอื่นๆ ที่เป็น...
เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก ความเสี่ยง กลยุทธ์และทิศทางธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จแบบติดเทอร์โบ จงเปลี่ยนสิ่งที่คุณเชื่อในเรื่องของนวัตกรรม โดย โรเจอร์ ลา ซาล นักพูด นักเขียน อีกทั้งยังเป็นนักคิดค้น “Matrix Thinking” นักพูดระดับนา...