มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ

อบรมวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนคนดู 789 ครั้ง
หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์การแข่งทางการขายการตลาดเบื้องต้นได้

2. .เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของตนเองได้

3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกลยุทธ์ทางด้านการขายและการตลาดต่างๆไปปรับใช้ได้ของธุรกิจของตน

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

หลักสูตรนี้เหมาะกับนักขาย ผู้บริหารทีมขาย ผู้รับผิดชอบทางด้านการขาย นักการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ที่รับผิดชอบทางด้านการตลาด และผู้ที่สนใจ

Course Outline

1) ทักษะทางการขายและการตลาดแบบดั่งเดิมและแบบใหม่ที่ธุรกิจต้องการ 

2) แนวคิดทางกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ 
      - ทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5
      - การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competitor Analysis)
      - การกำหนดบทบาทในฐานผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และผู้ที่อยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 

3) ขบวนการวางกลยุทธ์การขายและการตลาดที่ประสบผลสำเร็จ 
     - การพัฒนากลยุทธ์ของตำแหน่งการขายและการตลาด
     - กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายที่ประสบผลสำเร็จ 
     - กลยุทธ์การตั้งรับและการบุกทางการตลาด (Defense & Attack Strategy)
     - กลยุทธ์การจับตลาดเฉพาะ (Niche Strategy)

4) กลยุทธ์ด้านการขายที่มุ่งสู่การตลาดเป็นสำคัญ 
     - การบริหารเวลาในกระบวนการขายเชิงกลยุทธ์ 
     - การจัดการปิรามิดลูกค้า 
     - 7 ขั้นตอนของการขายแบบ CRM เพื่อรักษาลูกค้าเดิม
       - สูตรการขายเพื่อแสวงลูกค้าในตลาดใหม่

สถานที่อบรม โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน(เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 - 09.00 น. เริ่มอบรม 09.00 - 16.00 น.

ราคาต่อท่าน 5,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 105,106,107
Email : public@sbdc.co.th
Website : http://www.sbdc.co.th


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เศรษฐศาสตร์บนเส้นทางหลายแพร่ง เศรษฐศาสตร์กับการกําหนดนโยบายสาธารณะ
สอนหลักในการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับทัศนคติ การคิดเชิงบวก การทำงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างสำนึกในการทำงานเป็นทีม จนสามารถปฏิบัติงานได้จริง
ดังนั้นการทำงานใดๆไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของบริษัท สิ่งที่จำเป็นที่สุด คือ ต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว การบริหารความเสี่ยง (R...
งานสัมมนา ด้านเทคโนโลยีระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดครั้งแรกในประเทศไทยที่รวบรวมสุดยอดแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ผู้ประกอบการ นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชน จากทั...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making Skills)" รุ่น 2 วันที่ 12 ต.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เรียนรู้การพัฒนาหัวหน้างานทุกระดับให้มีทักษะการสอนงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงานแก่พนักงานอย่างถูกวิธี
2) ความรู้ ความเข้าใจ และการบริหารจัดการทางด้าน Competency – Based Model Management ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำรองที่นั่งติดต่อเจ้าหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 087 0718100
ชมรมถนัดคิด ติดปีก SMEs ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร “ดริปกาแฟทำเงินอย่างเข้าใจ” โดยคุณปิยะชาติ ไตรถาวร เจ้าของธุรกิจกาแฟ “แกลลอรี่กาแฟดริป” จาก หอศิลป์ฯกรุงเทพ กะเทาะทุกแง่มุมของศิล...
ถ้าท่านเชื่อว่า การตั้งเป้าหมายหรือฝันใหญ่ ... อุปสรรคจะเล็ก ถ้ากำหนดเป้าหมายเล็ก... อุปสรรคจะใหญ่เสมอ สัมมนาที่จะทำให้ท่านพบกับกุญแจสำคัญ 3 ดอกที่จะช่วยไขประตูของ SME เพื่อกำหน...