มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ

อบรมวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนคนดู 855 ครั้ง
หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์การแข่งทางการขายการตลาดเบื้องต้นได้

2. .เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของตนเองได้

3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกลยุทธ์ทางด้านการขายและการตลาดต่างๆไปปรับใช้ได้ของธุรกิจของตน

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

หลักสูตรนี้เหมาะกับนักขาย ผู้บริหารทีมขาย ผู้รับผิดชอบทางด้านการขาย นักการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ที่รับผิดชอบทางด้านการตลาด และผู้ที่สนใจ

Course Outline

1) ทักษะทางการขายและการตลาดแบบดั่งเดิมและแบบใหม่ที่ธุรกิจต้องการ 

2) แนวคิดทางกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ 
      - ทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5
      - การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competitor Analysis)
      - การกำหนดบทบาทในฐานผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และผู้ที่อยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 

3) ขบวนการวางกลยุทธ์การขายและการตลาดที่ประสบผลสำเร็จ 
     - การพัฒนากลยุทธ์ของตำแหน่งการขายและการตลาด
     - กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายที่ประสบผลสำเร็จ 
     - กลยุทธ์การตั้งรับและการบุกทางการตลาด (Defense & Attack Strategy)
     - กลยุทธ์การจับตลาดเฉพาะ (Niche Strategy)

4) กลยุทธ์ด้านการขายที่มุ่งสู่การตลาดเป็นสำคัญ 
     - การบริหารเวลาในกระบวนการขายเชิงกลยุทธ์ 
     - การจัดการปิรามิดลูกค้า 
     - 7 ขั้นตอนของการขายแบบ CRM เพื่อรักษาลูกค้าเดิม
       - สูตรการขายเพื่อแสวงลูกค้าในตลาดใหม่

สถานที่อบรม โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน(เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 - 09.00 น. เริ่มอบรม 09.00 - 16.00 น.

ราคาต่อท่าน 5,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 105,106,107
Email : public@sbdc.co.th
Website : http://www.sbdc.co.th


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

“การโน้มน้าวใจและการจูงใจคน”หากทำได้สำเร็จ ผลตอบแทนที่จะได้รับนั้น แทบจะพูดได้ว่าเหลือคณานับ
การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมย่อมหลีกเลี่ยง “ ความขัดแย้ง ” ไปไม่ได้ แต่เราสามารถปรับเปลี่ยน ความขัดแย้งให้กลายเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ได้ เพราะความคิดที่หลากหลาย
หากคุณสนใจในการทำงานในสายแฟชั่นธุรกิจหรืออยากเปลี่ยนสายงานมาด้านนี้ เสวนาเจาะลึกกับผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านแบรนด์และธุรกิจแฟชั่นแบบใกล้ชิด พร้อมทำแบบทดสอบFashion Personal Test
การบริหาร EQ หรือการเพิ่มศักยภาพ EQ ในตนเองให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สูงขึ้น
รียนรู้วิธีวิเคราะห์การสื่อสารทางการตลาดจากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการสื่อสารทางการตลาดแนวใหม่ ไปสู่กระบวนการสร้างเป็นแผนงานที่เป็นรูปธรรมและสามารถใช้เคร...
หลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมของท่านให้มี วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และสามารถแนะแนวทางสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันได้
ทบทวนและทำความเข้าใจการสื่อสารการตลาด และการสร้างแบรนด์ ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดแบบ 360 องศา ตลอดจนกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบ 360 องศา รวมถึงการทำความรู้จักเครื่องมือและ...
สอนกลยุทธ์การบุกตลาดในอาเซียน และกลวิธีการหาคู่ค้า โดยใช้การตลาด4.0 มาเป็นตัวขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจ
1. เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการวิเคราะห์ และสื่อสารจูงใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานต...