มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ

อบรมวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนคนดู 705 ครั้ง
หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์การแข่งทางการขายการตลาดเบื้องต้นได้

2. .เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของตนเองได้

3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกลยุทธ์ทางด้านการขายและการตลาดต่างๆไปปรับใช้ได้ของธุรกิจของตน

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

หลักสูตรนี้เหมาะกับนักขาย ผู้บริหารทีมขาย ผู้รับผิดชอบทางด้านการขาย นักการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ที่รับผิดชอบทางด้านการตลาด และผู้ที่สนใจ

Course Outline

1) ทักษะทางการขายและการตลาดแบบดั่งเดิมและแบบใหม่ที่ธุรกิจต้องการ 

2) แนวคิดทางกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ 
      - ทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5
      - การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competitor Analysis)
      - การกำหนดบทบาทในฐานผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และผู้ที่อยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 

3) ขบวนการวางกลยุทธ์การขายและการตลาดที่ประสบผลสำเร็จ 
     - การพัฒนากลยุทธ์ของตำแหน่งการขายและการตลาด
     - กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายที่ประสบผลสำเร็จ 
     - กลยุทธ์การตั้งรับและการบุกทางการตลาด (Defense & Attack Strategy)
     - กลยุทธ์การจับตลาดเฉพาะ (Niche Strategy)

4) กลยุทธ์ด้านการขายที่มุ่งสู่การตลาดเป็นสำคัญ 
     - การบริหารเวลาในกระบวนการขายเชิงกลยุทธ์ 
     - การจัดการปิรามิดลูกค้า 
     - 7 ขั้นตอนของการขายแบบ CRM เพื่อรักษาลูกค้าเดิม
       - สูตรการขายเพื่อแสวงลูกค้าในตลาดใหม่

สถานที่อบรม โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน(เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 - 09.00 น. เริ่มอบรม 09.00 - 16.00 น.

ราคาต่อท่าน 5,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 105,106,107
Email : public@sbdc.co.th
Website : http://www.sbdc.co.th


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การดูแลเอาใจใส่ ลูกค้า การบริหารจัดการพนักงาน และการรับใช้ส่วนรวม
การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมย่อมหลีกเลี่ยง “ ความขัดแย้ง ” ไปไม่ได้ แต่เราสามารถปรับเปลี่ยน ความขัดแย้งให้กลายเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ได้ เพราะความคิดที่หลากหลาย
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ” วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สนใจดูรายละเอียดได้...
ในทุกๆระดับขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเราหรือผู้บริหารในระดับที่สูงกว่า ที่เราจะต้องรู้จักการวางตัวการทำงานให้ได้ตามนโยบาย อีกส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ เพื่อนร่วมงาน ผู...
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในสมัยใหม่ มิได้ถูกใช้ไปเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อองค์กร และตราสินค้าเพียงอย่างเดียวแล้ว หากแต่เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน จะเริ่มเข้ามามีบทบาท...
รู้จักวิเคราะห์มุมมองประเด็นความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์
กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กับหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบลึกซึ้งและวิธีการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ใครๆ ก็ทำได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำแผนได้ดี
เรียนรู้หลักการโลจิสติกส์ และการบริหารคลังสินค้าที่เป็นความจำเป็นต่อธุรกิจการที่เป็นปัจจัยหลักมีผลต่อต้นทุนในการดำเนินการ หากเราสามารถพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังสิ...
สัมมนา ฟรี !!! "ร้านอาหารยุคนี้ต้องสตรองอย่างมีสติถึงได้สตางค์" โดย เจ้าของธุรกิจ สเต๊กพันล้าน "ซานตา เฟ่" วันที่ 7เดือน 7ปี 59 (7 กรกฏาคม 2559) ณ ห้อง Auditorium ชั้น16 สถาบัน...