มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร : การบริหารการผลิตและแก้ไขปัญหาที่หน้างาน (Production and Daily Management for Supervisor) ( 16 ส.ค.62)

อบรมวันที่ 16 สิงหาคม 2562
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
หลักสูตร : การบริหารการผลิตและแก้ไขปัญหาที่หน้างาน (Production and Daily Management for Supervisor) ( 16 ส.ค.62)

 

วัตถุประสงค์

 

เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต

 

เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

 

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิต
เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อการอบรม

 1. ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน
 2. ความสำคัญของเวลาในระบบการผลิตและบริการ
 3. การจำแนกงานเพื่อการบริหารเวลา
 4. การจัดลำดับและความเร่งด่วนของเวลาการทำงาน
 5. สาเหตุของปัญหาและการเสียเวลา
 6. เทคนิคการวางแผน และ วิธีจัดแบ่งเวลาในการทำงาน
 7. หลักการบริหารเวลาแบบ Pareto และ PDCA
 8. การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร
 9. ตัวฉุดรั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต
 10. การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก 4M
 11. ดัชนี้ชี้วัดความสำเร็จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา
 12. แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE
 13. การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA
 14. การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร

Workshop1: เพราะเราทำงานคนเดียวไม่ได้ “การทำงานเป็นทีมที่ประสบผลสำเร็จ”
Workshop2: 
ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Workshop3: “เป้าหมายคุณภาพ” ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบ PDCA

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

สอบถามจองอบรมเพิ่มเติดได้ที่นี่ 0988209929 คุณกุ้ง

http://www.tesstraining.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC)" รุ่น 22 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าใ...
พันล้านสร้างได้ในชาตินี้ เมื่อเศรษฐีตัวจริงมาเผยเคล็ดลับ สัมมนาพิเศษ สัมมนาเดียว เกี่ยวกับความลับ ทางการเงิน!
ยืนยันการบริหารเวลา และการจัดลำดับความสำคัญของงาน (TIME MANAGEMENT) (8 มี.ค. 62) อ.ไมตรี
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระบบปฏิบัติการ Unix เบื้องต้น
หลักสูตรฝึกอบรมเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการมีแบรนด์เครื่องสำอางเป็นของตนเองหรือท่านที่ต้องการต่อยอดธุรกิจเครื่องสำอางที่มีอยู่
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (MITSUBISHI PLC)" รุ่น 6 วันที่ 3 -5 ต.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
การเคหะแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบร้านค้าให้มีเอกลักษณ์ในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ในโครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาร...
เพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย