มีค่าใช้จ่าย

การจัดทำ Action Plan และการติดตามผลงาน เพื่อขับเคลื่อน OKRs อย่างได้ผล

อบรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2563
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
การจัดทำ Action Plan  และการติดตามผลงาน เพื่อขับเคลื่อน OKRs อย่างได้ผล
หัวข้อการเรียนรู้  (Course Outline) :  
 

เวลา 08.30-09.00 น. - ลงทะเบียน

       09.00-16.00 น. - เริ่มเนื้อหาการเรียนรู

ู้

 

 ทบทวนสั้น ๆ กับ OKRs 

 

                 + OKRs คืออะไร 

 

                  + เหตุใดองค์กรชั้นนำจึงนิยมใช้ OKRs

 

                  + ความแตกต่างของ OKRs และ KPIs รวมถึงการวัดแบบอื่น ๆ

 

                  + แนวทางการกำหนด Objectives พร้อมฝึกปฏิบัติ

 

                  + แนวทางการกำหนด Key Results พร้อมฝึกปฏิบัติ

 

                 + จะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ OKRs สำเร็จผลด้วยดี  

 

 

 การบริหารผลการปฏิบัติงานที่สนับสนุนและขับเคลื่อน OKRs  

 

                + การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) คืออะไร 

 

                + กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน

 

                + เงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้ขับเคลื่อน OKRs ได้ผลดี

 

 

 การวางแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อน OKRs

 

             + แผนปฏิบัติงานคืออะไร 

 

             + ทำไมต้องทำแผนปฏิบัติงาน

 

             + แผนปฏิบัติงานแบบใดที่ตอบโจทย์การบริหาร OKRs 

 

             + แนวทางการกำหนด To-do ที่ตอบสนอง OKRs ของหน่วยงานและบุคคล

 

            + เงื่อนไขสำคัญที่จะขับเคลื่อน OKRs โดยใช้แผนปฏิบัติงาน

 

 

 การทำ OKRs Tracking ที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงาน

 

           + สองส่วนของการติดตามผลงาน (Tracking)

 

                  > การ Check-in ผลการปฏิบัติงาน (Performance)

 

                 > การ Check-in ผลการพัฒนา (Development Plan)

 

            + การติดตามผลการปฏิบัติงาน (Tracking) ตาม OKRs

 

                  > การ Check-in อย่างได้ผล

 

                  > การประชุมแบบทีม (Team Meeting)

 

                 > การทำ One-on-one Feedback

 

                 > การใช้ Visual Board เพื่อแสดงความคืบหน้าของ OKRs

 

            + กรณีตัวอย่างของการใช้เครื่องมือติดตามผลการปฏิบัติงาน 

 

 สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และประเด็นที่จะนำไปปรับใช้


 
————————————————
วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม
– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :

 เจ้าของธุรกิจขนาด SME

 ผู้จัดการฝ่าย/แผนก

 หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ                          

 บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย

 

  
วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารผลงานที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

 


ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!
 
วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**
 
หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน
 
 
สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th
คำค้นประกาศนี้ Tags: Actionplan, okrs, okr, หลักสูตรactionplan, อบรมactionplan, อบรมokrs

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สร้างความแตกต่างการบริหารธุรกิจโรงแรม ด้วย 5 องค์ความรู้ ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "พัฒนาองค์กรด้ย Lean Six Sigma" ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หลักสูตรการฝึกอบรม ISO 28000:2007 มาตรฐานความมั่นคงความปลอดภัย สำหรับผู้ผลิต ส่งออกไปยังต่างประเทศ และ IKEA supplier
เรียนรู้แนวคิดของ KPI รวมถึงหลักการและขั้นตอนในการสร้าง KPI อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและการทำงานของหน่วยงาน และสามารถนำ KPI ไปประยุกต์ใช้กับการกำกับแผนงานและการทำงา...
หลักสูตรที่กลั่นกรองจากแนวคิด Systems Thinking ของ Peter M. Senge และประสบการณ์การทำงานในเครือ SCG และเครือ Betagro กว่า 18 ปี สนใจติดต่ออ.บุญเลิศ 086-7771833
เรียนรู้ถึงสัญญาณเตือนภัยที่ต้องสังเกตเกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่าง ๆขององค์กร รูปแบบ ชนิดและระดับของรายงาน ระบบฐานข้อมูล และขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นรากฐานการออกรายงาน โครงสร้างหลักของร...
ปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่างก็มี HRหรือที่เรียกกันว่า ฝ่ายบุคลา มาช่วยให้การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยให้ทำงานในหน้าที่ต...
หลักสูตรการฝึกอบรม internal audit ISO 45001:2018 มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and safety management system) เน้น การตรวจแบบใช้ OHS key point แทนการจำข้อ...