มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร Creative Thinking & Service Excellence

อบรมวันที่ 30 เมษายน 2557
จำนวนคนดู 2251 ครั้ง
หลักสูตร Creative Thinking & Service Excellence

หลักสูตร Creative Thinking & Service Excellence


      ศักยภาพที่สำคัญ สองด้านสำหรับพนักงานที่จะช่วยทำให้การทำงานในองค์กรประสบความสำเร็จมากขึ้น คือ ความคิดสร้างสรรค์และการให้บริการที่น่าประทับใจ ความสามารถทั้งสองด้านนี้ มีประโยชน์และคุณค่าให้เกิดขึ้นกับพนักงานเพื่อสร้างผลงานที่น่าประทับใจให้เกิดขึ้นในองค์กร

      ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงมุ่งออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหาดี ๆ ที่ช่วยเสริมอาวุธและให้แนวทางดี ๆ ในการดึงศักยภาพของสมอง ในด้านความคิดสร้างสรรค์ เพื่อช่วยทำให้เกิดสีสันและพลังของการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น และแน่นอนว่าการให้บริการที่น่าประทับใจ เป็นทักษะที่เราต้องให้ความสำคัญในเรื่องมนุษย์สัมพันธ์กับคนรอบข้าง ซึ่งหมายรวมถึงเพื่อนร่วมงานและลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการของเรา ให้รู้สึกดีและประทับใจในบริการของเรามากขึ้น

วัตถุประสงค์
1) เรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อช่วยเชื่อมโยงสร้างสรรค์ผลงาน
2) เรียนรู้และสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพของการบริการ
3) นำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านบริการต่าง ๆ ของพนักงานและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

วันพุธ ที่ 30 เมษายน 2557

Creative Thinking
-  ความคิดสร้างสรรค์สร้างได้
- เรียนรู้ สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา
- คิดสร้างสรรค์ คิดเชื่อมโยง คิดแตกต่าง
-  3 เทคนิคช่วยเสริมความคิดสร้างสรรค์
คิด
เขียน
เชื่อมโยง


Service Excellence
- ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการบริการที่เป็นเลิศ
- การทำงานแบบ Pro-active และ Re-active
- The 7 Key Commitments สร้างคนดี คนเก่งให้องค์กร
- ค้นหาจุดแข็งและเติมเต็มศักยภาพบริการ
- เก่งเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ทำให้บริการง่ายขึ้น
- เทคนิคการสร้างสรรค์บริการที่น่าประทับใจด้วย GATE
- เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้า แบบ A B C D E

วิทยากรโดย Trainer / Coach ทวีวรรณ กมลบุตร

สถานที่ ณ Home Training บ้านชัยพฤกษ์ บางใหญ่ วงแหวน-รัตนาธิเบศร์

.
ค่าลงทะเบียน สมาชิก 4,200 บาท
บุคคลทั่วไป 4,500บาท

สอบถามรายละเอียด
ทีมงาน Top Service Training
คุณบี (คุณนิภาพรรณ กมลบุตร)
E-mail: cs@topservicetraining.com
ติดต่อ 087-970-1212 หรือ 089-920-1312





คำค้นประกาศนี้ Tags: Creative Thinking & Service Excellence, ทวีวรรณ กมลบุตร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ภายนอก ทักษะการขาย และพฤติกรรมของพนักงานขาย ให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า และสาธารณชนได้อย่างมั่นใจ
รายละเอียดหัวข้ออบรมคอร์สสัมมนา สถานการณ์ตลาดอะพาร์ตเมนต์ และการตัดสินใจในการลงทุน ขั้นตอนการพัฒนาอะพาร์ตเมนต์: วิเคราะห์การลงทุนและการกำหนดแนวคิดด้านการตลาด
ดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวพนักงานออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และส่งผลต่อ ความสำเร็จของธุรกิจชนิดที่เรียกว่า “เหนือความคาดหมาย”
ลุงวินเปิดชั้นเรียน สอนการขายของออนไลน์ สำหรับมือใหม่หัดขาย สอนแบบตัวต่อตัว พร้อมปฏิบัติจริง
การคิดเชิงระบบที่ดี จะต้องมีพื้นฐานจากการคิดวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์ที่แข็งแรง เพื่อให้สามารถระบุปัญหา สาเหตุ ตั้งสมมติฐาน ทําการวิเคราะห์ แยกแยะ จัดระเบียบข้อมูล และพัฒนาผลิตผลทา...
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ภายนอก ทักษะการขาย และพฤติกรรมของพนักงานขาย ให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า และสาธารณชนได้อย่างมั่นใจ
การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์ หลายองค์กรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่แท้จริง บางองค์...
การถ่ายภาพดิจิตอลระดับพื้นฐาน โดยเน้นที่พื้นฐานการทำงานของกล้องดิจิตอล
แนะเทคนิคที่ทำให้ท่านสามารถเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น สละสลวย ได้ใจความ ในรูปแบบมาตรฐานสากล