มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ กลยุทธ์เจาะตลาดการขายยุคใหม่ ตามพฤติกรรมความหลากหลายของลูกค้ายุค New Normal (Penetration Stratigies to keep up with the New Normal Behavior)

อบรมวันที่ 22 ธันวาคม 2564
จำนวนคนดู 15 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ กลยุทธ์เจาะตลาดการขายยุคใหม่ ตามพฤติกรรมความหลากหลายของลูกค้ายุค New Normal (Penetration Stratigies to keep up with the New Normal Behavior)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร กลยุทธ์เจาะตลาดการขายยุคใหม่ ตามพฤติกรรมความหลากหลายของลูกค้ายุค New Normal (Penetration Stratigies to keep up with the New Normal Behavior)
- รอบที่ 1 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 - 12:00
- รอบที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00 - 16:00
สอนโดยธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)
ราคา 1500 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร
          วิเคราะห์เจาะลึกด้านการตลาดและการขายกับพฤติกรรมความหลากหลายของลูกค้ายุค New Normal เพื่อเพิ่มทักษะ มุมมอง และการแผนขายรูปแบบใหม่ๆ ให้ทันสมัยให้เข้ากับยุค "เราต้องรอด" หัวข้อและเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้อัพเกรดสมรรถนะนักขายให้ล้ำ ก้าวไกลกว่า Disruptive technology ซึ่งหากคุณเป็นนักขายในยุคใช้ชีวิตแบบยากลำบากนี้แล้ว การปรับตัวเองให้เป็นผู้นำด้านการขาย ต้องมีแนวคิดที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าตลอดเวลาหลักสูตรนี้ อบรมรูปแบบใหม่ 4DStorytelling (ฟัง ,พูด ทำ, นำไปใช้)


          แนะนำเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังอยู่ในสายงานการตลาดหรือการขาย ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหารสายงานขาย,หรือพนักงานปฏิบัติการขาย ซึ่งท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปต่อยอดในการทำงาน เพื่อเพิ่มยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือสามารถต่อยอดใช้ เทรนให้กับนักขายในทีมของท่านได้


หัวข้ออบรมสัมมนา


✔กลยุทธ์การขายสไตล์ Specialist เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประทับใจให้กับลูกค้า

✔เทคนิคการขายแบบ Lobbyist approach เพื่อเจาะลึกถึงความต้องการของลูกค้า

✔ค้นหา "จุดขาย" ในตัวคุณด้วยหลัก Reality Therapy

✔ มัดใจลูกค้าชนะทุกคู่แข่งด้วยการขายเชิงที่ปรึกษา

✔กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์เพื่อการขายที่ยั่งยืน

✔ ทบทวนขั้นตอนการขายด้วยการใช้หลัก 4 ขั้นตอน

✔วิธีสร้างจุดขาย (Unique Selling Point) ให้ลูกค้าอยากซื้อ

✔ สร้างกำลังใจในเกมส์การขายด้วยการให้และคิดบวก

✔เทคนิคการใช้ศิลปะการเจรจาเพื่อหาจังหวะปิดการขาย

✔1 2 3Sale ปิดการขายง่ายนิดเดียว

✔เทคนิคการตอบคำถามและไขข้อข้องใจให้กับลูกค้า

✔เทคนิคการสร้าง Customer Loyaltyและ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

✔ปลุกจิตวิญญาณ และสร้างบุคลิกของนักขายแบบมืออาชีพสำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม กลยุทธ์เจาะตลาดการขายยุคใหม่, กลยุทธ์การขายสไตล์Specialist, 1 2 3Sale ปิดการขายง่ายนิดเดียว, อบรม นักขายแบบมืออาชีพ, สร้าง Customer Loyalty, การขายเชิงที่ปรึกษา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การติดตั้งอุปกรณ์ Switch (H3C) ในระบบเครือข่าย” รุ่นที่ 9
ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยมและเปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นบุคคลที่สำคัญที่องค์กรต้องเก็บรักษาไว้ ???
ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ #เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นผลประ...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และทราบถึงแนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการนำ OKR มาปรับใช้ในองค์กร สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300)" รุ่นที่ 23 วันที่ 7-9 พ.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ในการปัฏิบัติงานการจัดทำฟอร์มเอกสารถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงการรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน แต่ยังช่วยให้เราทราบปัญหาของงานที่ทำ และยังเป็นการเก็บสถิติตัวเ...
แนวทางการถอยร่นของการก่อสร้างจากทาง (น้ำ) สาธารณะและการรังวัดสอบเขต
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาตนเองทั้ง การพัฒนาความคิดและการทำงานเชิงรุก การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและ...
ศึกษาขบวนการคำนวนมูลค่าทรัพย์สินจากความสามารถในการสร้างรายได้ของโครงการนี้ช่วยผู้ประกอบการสถาบันการเงิน