อบรม ธันวาคม 2562

โดย Fabrice BEILLARD ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนระบบทางธุรกิจและการเพิ่มผลกำไรระดับโลก
เข้าดู 136 ครั้ง
มานดาล่า (Mandala) และ เซนแทงเกิ้ล (the Zentangle Method) ศิลปะที่จะทำให้คุณรู้จักตนเองได้มากขึ้น รู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง มีสมาธิ เพื่อนำไปสู่กา...
เข้าดู 81 ครั้ง
❤️ เรียนการตลาด การขาย แล้วจะได้อะไร? ✴️ เข้าใจภาพรวมของธุรกิจการขายและการตลาด ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น ✴️ พนักงานขายรู้เทคนิคก...
เข้าดู 59 ครั้ง
ในปัจจุบันที่การทำตามความคาดหวังเป็นเรื่องที่ยากมากมายในการให้บริการลูกค้า แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า องค์กรใดสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้ย่อมมี...
เข้าดู 46 ครั้ง
การแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันทําให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัวเพื่อความ อยู่รอด ระบบการผลิตแบบลีน (LEAN MANUFACTURING SYSTEM) เป็นระบบที่ได้รั...
เข้าดู 48 ครั้ง
หลักสูตร HAPPY WORKING DAY “ชีวิตเป็นสุขสนุกกับงาน” เป็นหลักสูตรที่จะเป็นคำตอบของปัญหาในมุมมองการทำงานกับการใช้ชีวิตทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าในการ...
เข้าดู 41 ครั้ง
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการสร้างแบรนด์ และประยุกต์ใช้การตลาด 4.0 (BRANDING & MARKETING 4.0) เพื่อสร้างโอกาสการขายภายในและขยา...
เข้าดู 42 ครั้ง
กระบวนการทางการเจรจา ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางการขาย ทางธุรกิจของหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง และหน่วยงานที่จะต้องใช้ทักษะด้านการเจรจากับลูกค้าหรือคู่ค้า
เข้าดู 36 ครั้ง
หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการขายซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการขายของการเป็นนักขายมืออาช...
เข้าดู 40 ครั้ง
ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่กลับพบว่า...
เข้าดู 33 ครั้ง
การติดต่อสื่อสารเป็นการถ่ายทอดความต้องการเพื่อแลกเปลี่ยนทั้งความคิด ข่าวสาร ระหว่างคนหนึ่ง ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยการพูด การพิมพ์/เขียน หรือการแสดงอ...
เข้าดู 29 ครั้ง
วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ เข้าใจแนวทางในก...
เข้าดู 26 ครั้ง
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์...
เข้าดู 34 ครั้ง
จากวันทำงานที่เวลามากกว่าอยู่ที่บ้าน การสร้างจิตสำนึกความรักในการทำงานที่ตนเอง ทำอยู่ เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากมุมมองทางความคิดและจิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำ...
เข้าดู 36 ครั้ง
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ นักบัญชีที่สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับงานบัญชี โดยมีพื้นฐานภาษาอังกฤษทุกระดับ ผู้บริหาร และ หัวหน้างาน ที่ใช้งบการเงินและข้...
เข้าดู 39 ครั้ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

พม่า เจาะได้ไม่ยาก หากรู้วิธี
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
หลักสูตร การใช้ QC 7 TOOLS แก้ไขปัญหาที่หน้างาน(ภาคปฏิบัติ) QC 7 TOOLS FOR PREVENTIVE AND CORRECTIVE ACTION การควบคุมคุณภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม มักพบปัญหาว่าพนักงานและบ...
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของเครื่องมือในการจัดการอันเป็นที่ยอมรับเป็นสากลให้กับผู้ที่สนใจ
ยืนยันหลักสูตร การบริหาร แก้ไขปัญหาหน้างานด้วยเทคนิค 5G (23 เม.ย. 62) อาจารย์ณรงค์
เรียนรู้ความเสี่ยงเบื้องต้นในการค้าขายระหว่างประเทศ รู้จักความเสี่ยงในการจัดทำเอกสารส่งออก และรู้จักวิเคราะห์คู่ค้าและประเทศคู่ค้า พร้อม Workshop ฟรี!
งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!! ขอเชิญ ร่วมฟังสัมนา หัวข้อ
หลักสูตรการทำงานโลจิสติกส์ที่รองรับ AEC โดยตรง และมีเนื้อหาครอบคลุมการทำงานสายงานธุรกิจระหว่างประเทศทั้งระบบ