อบรม ตุลาคม 2564

The International Chamber of Commerce: ICCหรือหอการค้าระหว่างประเทศ ในกรุงปารีส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่าINCOTERMS 2020 RULESฉบับใหม่ เริ่มใช้ในวั...
เข้าดู 75 ครั้ง
“ไม่ใช่เพียงแค่ HR ที่ต้องศึกษาแต่ ทุกฝ่ายขององค์กร ไม่ควรพลาด... หัวข้อนี้”
เข้าดู 189 ครั้ง
การลงโทษทางวินัยต่างๆ เช่น การตักเตือน การพักงาน การเลิกจ้าง ฯลฯ จะต้องทำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามกฏหมาย
เข้าดู 138 ครั้ง
เพื่อการเริ่มกิจการด้วยมั่นใจ สู่เป้าหมายทางธุรกิจ สามารถวางแผนธุรกิจสู่เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว
เข้าดู 95 ครั้ง

  • 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

อบรมมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศ เฉพาะพื้นที่ (จีน/อังกฤษ) เชียงใหม่ สามารถเป็นไกด์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกลัเคียงที่ติดเขตได้
เริ่มต้นจากกิจการเล็กๆ แต่เข้ามาถูกจุด เพราะเป็นเด็กรุ่นใหม่ มีกำลังซื้อและชอบหาซื้อของแปลกใหม่รับประทาน เน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ แล้วมาประยุกต์สูตรตามความต้องการของผู้บริโภค ประ...
เป็นธุรกิจที่ง่าย และไม่มีความเสี่ยง ร่วมงานกับบริษัทโบรคเกอร์ชั้นนำของเมืองไทย รับทำประกัน 32 บริษัท มีบริการทั้งจ่ายสด-ผ่อนให้กับลูกค้า และสามารถทำเป็นรายได้เสริมโดยไม่ต้องลาอ...
เพื่อเรียนรู้วิธีและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
เรียนวันเดียว ทำเป็นแน่นอนค่ะ ทำขายได้จริง ✔ สบู่จากธรรมชาติ ✔ สบู่กลีเซอรีน ✔ เบสกลีเซอรีน ✔ สบู่เหลวจากธรรมชาติ
ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นธุรการ หรือเลขานุการในที่ประชุม ได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ วิธีการจด และสรุปรายงานการประชุม ทั้งในรูปแบบการประชุมที่ เป็นทั้ง International Meeting และ Local Meet...
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและโปรตีนจึงเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน
มีคำแนะนำ สร้างรายได้ ทำอย่างไร หรืออยากมีอาชีพเสริม จะทำเป็นอาชีพหลัก
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นผม 2. ความรู้เบื้องต้นของผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมประเภททำความสะอาด