มีค่าใช้จ่าย

สัมมนาเรื่อง กฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารงานบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมวันที่ 25 ตุลาคม 2556
จำนวนคนดู 3889 ครั้ง
สัมมนาเรื่อง กฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารงานบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ

สัมมนาเรื่อง: กฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารงานบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ !!


หลักการและเหตุผล

   การบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมายแรงงานนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญเพิ่มยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และในอนาคต เนื่องจาก อีกทั้ง กฎหมายแรงงาน เป็นกฎหมายที่มักจะยกประโยชน์ หรือเป็น "คุณ" กับฝ่ายลูกจ้าง เพราะฉะนั้นฐานะท่านเป็นผู้บริหารจะต้องบริหารจัดการให้เกิดความรัดกุม และเกิดประโยชน์กับองค์กร สร้างความเป็นธรรมให้กับฝ่ายลูกจ้าง

  ดังนั้น ผู้บริหารแรงงานควรทราบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ที่ต้องรู้ ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึง ปัญหาต่างๆเรื่องแรงงานเพราะความ ชะล่าใจของนายจ้าง เพราะปัจจุบัน ลูกจ้างรู้กฎหมายมากกว่าอดีต.. เป็นปัญหาที่มีการฟ้องร้องในศาลแรงงานมากในปัจจุบัน โดยผู้ถูกฟ้องคดี คือฝ่ายนายจ้าง ซึ่งนายจ้างนั้นเป็นฝ่ายจัดทำสัญญา กลับเป็นฝ่ายแพ้คดี ซึ่งปกติแล้วฝ่ายจัดทำสัญญาจะเป็นฝ่ายได้เปรียบคู่สัญญาหรือ ลูกจ้าง

   สถาบันอบรม Asian Business Training เล็งเห็นถึงประโยชน์ และปัญหาต่างๆ ที่ผู้บริหารงานบุคคลจะได้รับจึงได้จัดสัมมนานี้ขึ้นโดยเรียนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมา บรรยาย และแนะแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ เป็นต้น..


วันที่จัดงาน

    วันที่ 25 ตุลาคม 2556  เวลา 09.00 - 16.45 น.


กำหนดการ

  08.30 น.  ลงทะเบียน

  09.00 น.  เริ่มการบรรยาย

  10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

  12.15 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

  15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

  16.45 น.  จบการบรรยาย


วิทยากร

  อาจารย์ สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา 


สถานทีี่

  โรงแรม สวิทโฮเทล เลอครองครอส์ รัชดา

คำค้นประกาศนี้ Tags: อาจารย์ สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา, อบรม กฎหมายแรงงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้ ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นการสร้างทัศนคติ ของทำงานด้านบริการ ให้เข้าใจในความหมายของคำว่า “Customer” หรือ “ลูกค้า” ผู้เข้าอบรมจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการบริการลูกค...
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ใช้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ในการพัฒนาตนเอง โดยสามารถวางแผนพัฒนาตนเอง
เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีควา...
คุณเริ่มฝึกโยคะเมื่ออายุเท่าไหร่ คุณจะสามารถหยุดอายุไว้ได้เท่านั้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและสร้างบรรยากาศตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในการทำงานเป็นหมู่คณะ
หลักการและเหตุผล ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนว่า คนได้หันมาให้ความสำคัญกับการให้การบริการ ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือภายนอกองค์กรก็ตาม และพยายามที่จะพัฒนาการบริการของตนให...
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน
พบกับคอร์สที่สร้างความประทับใจให้ผู้เข้าอบรมมาแล้วทุกรุ่น กับที่ปรึกษาภาพลักษณ์ที่ HOT ที่สุด