มีค่าใช้จ่าย

สัมมนาเรื่อง กฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารงานบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมวันที่ 25 ตุลาคม 2556
จำนวนคนดู 3930 ครั้ง
สัมมนาเรื่อง กฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารงานบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ

สัมมนาเรื่อง: กฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารงานบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ !!


หลักการและเหตุผล

   การบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมายแรงงานนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญเพิ่มยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และในอนาคต เนื่องจาก อีกทั้ง กฎหมายแรงงาน เป็นกฎหมายที่มักจะยกประโยชน์ หรือเป็น "คุณ" กับฝ่ายลูกจ้าง เพราะฉะนั้นฐานะท่านเป็นผู้บริหารจะต้องบริหารจัดการให้เกิดความรัดกุม และเกิดประโยชน์กับองค์กร สร้างความเป็นธรรมให้กับฝ่ายลูกจ้าง

  ดังนั้น ผู้บริหารแรงงานควรทราบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ที่ต้องรู้ ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึง ปัญหาต่างๆเรื่องแรงงานเพราะความ ชะล่าใจของนายจ้าง เพราะปัจจุบัน ลูกจ้างรู้กฎหมายมากกว่าอดีต.. เป็นปัญหาที่มีการฟ้องร้องในศาลแรงงานมากในปัจจุบัน โดยผู้ถูกฟ้องคดี คือฝ่ายนายจ้าง ซึ่งนายจ้างนั้นเป็นฝ่ายจัดทำสัญญา กลับเป็นฝ่ายแพ้คดี ซึ่งปกติแล้วฝ่ายจัดทำสัญญาจะเป็นฝ่ายได้เปรียบคู่สัญญาหรือ ลูกจ้าง

   สถาบันอบรม Asian Business Training เล็งเห็นถึงประโยชน์ และปัญหาต่างๆ ที่ผู้บริหารงานบุคคลจะได้รับจึงได้จัดสัมมนานี้ขึ้นโดยเรียนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมา บรรยาย และแนะแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ เป็นต้น..


วันที่จัดงาน

    วันที่ 25 ตุลาคม 2556  เวลา 09.00 - 16.45 น.


กำหนดการ

  08.30 น.  ลงทะเบียน

  09.00 น.  เริ่มการบรรยาย

  10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

  12.15 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

  15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

  16.45 น.  จบการบรรยาย


วิทยากร

  อาจารย์ สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา 


สถานทีี่

  โรงแรม สวิทโฮเทล เลอครองครอส์ รัชดา

คำค้นประกาศนี้ Tags: อาจารย์ สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา, อบรม กฎหมายแรงงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์ หลายองค์กรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่แท้จริง บางองค์...
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ใช้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ในการพัฒนาตนเอง โดยสามารถวางแผนพัฒนาตนเอง
ความรู้และทักษะในการสะกดจิตย้อนอดีตชาติ เพื่อการเยียวยาและพัฒนาจิตใจ ขอประชาสัมพันธ์ คอร์สสะกดจิตย้อนอดีตชาติบำบัด(Past Life Regression Therapy) รุ่นที่ 17 ศูนย์อนัมคาราฯ เพื่อฝ...
การสื่อสารและบุคลิกภาพ คือ สองสิ่งสำคัญที่ได้ใช้มากที่สุดและใกล้ตัวลูกค้าเป็นอย่างมาก การทำธุรกิจค้าขายหรือแม้แต่ผู้ให้บริการจึงไม่ควรที่จะละเลยทักษะสำคัญเหล่านี้ ดั่งคำกล่าว “โ...
หลักสูตรนี้จะทำให้คุณสามารถนำกลยุทธ์ที่ได้จากการเรียนรู้มาช่วยให้องค์กร รักษาคนเก่ง และสร้างคนให้เก่งได้อย่างสร้างสรรค์
เรียนรู้การเคลื่อนไหว ด้วยลมหายใจ เข้าและออกซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยกลไกการทำงานของร่างกาย
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะนำความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนมาให้นั้นต้องประกอบด้วย “ความไว้ใจ” และ ”การให้เกียรติ” กันและกัน ซึ่งสร้างได้ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
เป็นหนึ่งในโครงการทำความดีถวายรัชกาลที่ ๙ ซึ่งจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554
จัดสมดุลของชีวิต ผ่อนคลายความเครียด ฝึกการนอนที่ถูกต้อง