มีค่าใช้จ่าย

การนำ PDCA มาใช้เพื่อการบริหารและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมวันที่ 27 มีนาคม 2563
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
การนำ PDCA มาใช้เพื่อการบริหารและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :  

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00 - 16.00 น.  เริ่มการเรียนรู้

 ü  แนวคิดและหลักการทำงานด้วยจิตสำนึกคุณภาพ 

     §  หลักการ Value Chain และ SIPOC อย่างง่าย

     §  หลักการและแนวทางการควบคุมคุณภาพ               

ü  ข้อผิดพลาดด้านคุณภาพ (Quality Defect)     

ü  ความสูญเปล่า 7+2 ประการจากการทำงาน (7+2 Waste)  

ü  แนวคิดและหลักการสำคัญของ PDCA 

     §  ที่มาและความหมายของ PDCA

     §  แนวคิดและหลักการของ PDCA               

     §  การสนับสนุนกระบวนการทำงาน PDCA ของคนทำงาน  

ü  เครื่องมือในการดำเนินกิจกรรม PDCA 

     §  การเพิ่มผลผลิตด้วย 5Gen, 5W2H, 5M&1E, Why-why analysis และ 7QC Tools     

     §  การเพิ่มผลผลิตด้วยกิจกรรม QCC ด้วยกระบวนการ  PDCA

ü  การประยุกต์ใช้ PDCA กับการแก้ไขปัญหา    อย่างมีประสิทธิภาพ 

ü  การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน   จากระบบคุณภาพตามแนวคิด PDCA 

ü  กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ จากการใช้ PDCA ในการบริหารงาน 

ü  สรุปการเรียนรู้และถาม-ตอบ


+ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ 
 
 
————————————————
วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม
– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ
 
กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME
– ผู้จัดการ , หัวหน้างาน, พนักงาน  โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานไลน์การผลิตในงานอุตสาหกรรม
– ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร :  อาจารย์ บรรพต เทพฤทธิ์ 
วิทยากรด้านการเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมจำนวนมาก
 

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!
 
วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

 
หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

 
 
สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th
คำค้นประกาศนี้ Tags: PDCA, หลักสูตรpdca

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ลดค่าใช้จ่าย...$$เพิ่มรายได้$$...ลดระยะเวลาการผลิต...เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทผู้บริหารยุคใหม่ ซึ่งสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กร 2. เพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมกลุ่มและสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน ...
เรียนรู้การพัฒนาหัวหน้างานทุกระดับให้มีทักษะการสอนงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงานแก่พนักงานอย่างถูกวิธี
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ประหยัดเวลา สื่อสารสั้นกระชับ ได้ผลลัพท์ตามเป้าหมายและพนักงานมีความสุข
สำหรับองค์กรต่าง ๆ การคิดเชิงระบบให้ประโยชน์มหาศาล ช่วยให้สามารถคาดการณ์ถึงผลที่ตามมาจากการกระทำของเราโดยไม่ได้ตั้งใจ และค้นหาจุดที่ส่งผลสูงสุดเพื่อการมุ่งเน้นพลังงานและทรัพยากร...
เปิดโลกความงาม - แลกเปลี่ยนมุมมอง - พิชิตโอกาสทางธุรกิจ ภายใต้แนวความคิด “Trend Driven Innovation for Beauty Industry”
พื่อให้ผู้ประกอบการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การวางสายผลิตภัณฑ์สินค้าให้เกิดการสนับสนุนกับตราสินค้า “BRAND” เพื่อเลือกหรือนำสินค้าที่มีโอกาสเด่น+เหมาะสม เข้าสู่ตลาดให้สำเร็จ
ม.เกษตรฯ เปิดหลักสูตรเจ้าของธุรกิจฯ Mini MBA การจัดการธุรกิจฯ รุ่นที่ 2 (ร้านอาหาร/เครื่องสำอาง/แฟชั่นเสื้อผ้า)สอบถามได้ที่ อ.ที่ปรึกษา (ผู้รับสมัคร) T. 098 353 2303 อ.นาถ T. 0...