สัมมนาฟรี อบรมฟรี

เทคนิครับมือเด็ก L.D. Learning Disabilities

อบรมวันที่ 24 พฤษภาคม 2557
จำนวนคนดู 1591 ครั้ง
เทคนิครับมือเด็ก L.D. Learning Disabilities

เทคนิครับมือเด็ก L.D. Learning Disabilities 


 วิทยากร : นพ. มนัท สูงประสิทธิ์

      ความบกพร่องในการเรียนรู้ Learning Disabilities (L.D.) เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของสมองทำให้ความสัมฤทธิ์ ผลด้านการเรียนต่ำกว่าความเป็นจริง อาจเกิดขึ้นเฉพาะความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การอ่าน การเขียน การสะกดคำ หรือหลายๆ ด้านรวมกัน พบในเด็กวัยเรียนประมาณร้อยละ 6-10 ซึ่งพบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงในอัตราส่วน 4:1 เด็กๆ กลุ่มนี้หากดูเพียงผิวเผินจะมีลักษณะเหมือนเด็กทั่วไป มี I.Q. ในระดับปกติและมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง แต่จะปรากฏอาการชัดเมื่อเข้าเรียน โดยวิชาที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ คณิตศาสตร์ เพราะอ่านไม่ออก จับใจความไม่ได้ ตีโจทย์ไม่เป็น แต่ถ้าอ่านให้ฟังก็จะสามารถตอบได้ ทั้งนี้คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องมีความเข้าใจถึงปัญหาของเด็กได้อย่างถ่องแท้ เพื่อจะได้จัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กต่อไป

 

วันที่ :24 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

สถานที่ :
ห้องประชุมมนารมย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลมนารมย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลมนารมย์ Manarom Hospital
Call Center 0-2725-9595,0-2399-2822
เว็ปไซค์ www.manarom.com
อีเมล์ manaromnews@gmail.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิครับมือเด็ก L.D. Learning Disabilities, นพ. มนัท สูงประสิทธิ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หนึ่งในโครงการทำความดีถวายในหลวงที่มีเสียงเรียกร้องให้จัดอีก เราไม่อยากให้พลาดรอบนี้นะค่ะ
ทำงานอย่างมีความสุข อันนำไปสู่ชีวิต องค์กร และสังคมที่มีความสุขด้วยศิลปะการแสดง
"ซี่กง" ให้เป็นการแพทย์ทางเลือก ผู้รักสุขภาพทุกคนจึงไม่ควรมองข้ามวิชา
สร้างนวัตกรรม ขึ้นหลายกลยุทธ์เพื่อเป็นตำราและแนวทางในการสอนการคิดสร้างสรรค์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะนำความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนมาให้นั้นต้องประกอบด้วย “ความไว้ใจ” และ ”การให้เกียรติ” กันและกัน ซึ่งสร้างได้ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ในปัจจุบันนี้ผู้ที่จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพให้ได้ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้นั้น จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อเผชิญกับความ...
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามาร...
เข้าใจศาสตร์แห่งโยคะในระดับเบื้องต้น และสามารถฝึกได้ด้วยตนเองฝึกท่าโยคะอาสนะที่ง่าย ใครๆ ก็ทำได้ และเป็นประโยชน์
“คุณพร้อมไหม..สำหรับชีวิตยุค 4.0 ยุคแห่งการก้าวกระโดด” สร้างพลังให้ตน ปรับและเปลี่ยนแปลง เป็นแรงพัฒนา