มีค่าใช้จ่าย

การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่น14 (EPHM#14)

อบรมวันที่ 13 มิถุนายน 2558
จำนวนคนดู 908 ครั้ง
การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่น14 (EPHM#14)

หลักสูตรการจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร เป็นหลักสูตรคุณภาพของทางวิทยาลัยดุสิตธานี ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในภาพรวมของโรงแรม ตลาดเป้าหมาย การวางแผน กลยุทธ์การตลาด การบริหารการขาย ตลอดจนการบริหารรายได้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการบริหารงานส่วนต่างๆ อาทิ งานต้อนรับส่วนหน้า งานในแผนกแม่บ้าน การบริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดจนการควบคุมต้นทุน อีกทั้งการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายสูงสุด

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหาร, โรงแรม, การจัดการ, Executive Program

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

"ผู้ประกอบการ" ยุคใหม่ ที่ใครๆก็เป็นได้ สัมมนานี้ จะเผย"เคล็ดลับ 25 ข้อ"ที่ผู้ประกอบการ สามารถนำไปใช้ได้ทันที
ลักษณะภาวะผู้นำที่จำเป็น สำหรับการขับเคลื่อการพัฒนาองค์กรและสร้างความยั้งยืน
หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) หลักการเเละเหตุผล การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่อ...
ทดสอบประเมินผลรายบุคคล หากผ่านจะได้รับใบประกาศทันที บรรยายโดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
หลักการและเหตุผล หลายองค์กรจะมีพนักงานที่ลาออกไป และมีการรับพนักงานเข้ามาใหม่ ประกอบกับการเวลาที่เปลี่ยนโครงสร้างของระบบประกันสังคมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคอุ...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "พัฒนาองค์กรด้ย Lean Six Sigma" ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ภาคการบรรยาย(Lecture)&(Work shop)ภาคปฎิบัติ หากมีผู้แอบอ้างว่า “สามารถจัด ฮวงจุ้ย ให้รวยได้” จงตระหนักไว้เลยว่าร้อยละ90 เชื่อถือไม่ได้
ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ต่างเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ทั้งในด้านของ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ฯลฯ และนับวันทรัพย์สินทางปัญญาจะมีความ...