มีค่าใช้จ่าย

การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่น14 (EPHM#14)

อบรมวันที่ 13 มิถุนายน 2558
จำนวนคนดู 852 ครั้ง
การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่น14 (EPHM#14)

หลักสูตรการจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร เป็นหลักสูตรคุณภาพของทางวิทยาลัยดุสิตธานี ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในภาพรวมของโรงแรม ตลาดเป้าหมาย การวางแผน กลยุทธ์การตลาด การบริหารการขาย ตลอดจนการบริหารรายได้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการบริหารงานส่วนต่างๆ อาทิ งานต้อนรับส่วนหน้า งานในแผนกแม่บ้าน การบริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดจนการควบคุมต้นทุน อีกทั้งการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายสูงสุด

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหาร, โรงแรม, การจัดการ, Executive Program

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง
เศรษฐศาสตร์บนเส้นทางหลายแพร่ง เศรษฐศาสตร์กับการกําหนดนโยบายสาธารณะ
2) ความรู้ ความเข้าใจ และการบริหารจัดการทางด้าน Competency – Based Model Management ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำรองที่นั่งติดต่อเจ้าหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 087 0718100
การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างถูกวิธี ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน การทำการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง ในการเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น
หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้หลักจิตวิทยาในการบริหารคนเพื่อนำมาใช้ในการบริหารทีมงานและองค์กร
กลยุทธ์สร้างเนื้อหาให้โดนใจ ให้เป็นที่ถูกใจ พร้อมสร้างรายได้จาก VDO บน Youtube โดยที่คุณคาดไม่ถึง
“หลักการบริหารคนที่แตกต่าง” นี้จะเป็นหลักสูตรในเชิงจิตวิทยาการบริหาร เพื่อให้เราเข้าใจการทำงานร่วมกับคนในรุปแบบต่างๆได้ดีขึ้น และสามารถแปลงสู่แนวทางการบริหารที่สัมฤทธิ์ผลได้
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก ความเสี่ยง กลยุทธ์และทิศทางธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
รักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรต่อไปโดยวางแผนความก้าวหน้าอย่างมีระบบสามารถวัดผลได้ ให้เป็นที่ยอมรับของคนในองค์กร