มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร หลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง (Winning with Risk Management)

อบรมวันที่ 24 มีนาคม 2560
จำนวนคนดู 559 ครั้ง
หลักสูตร หลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง (Winning with Risk Management)

 

หลักสูตร หลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง (Winning with Risk Management)

 

ความไม่แน่นอนในธุรกิจเปรียบเหมือนดาบสอง คม ซึ่งที่อาจกระทบในเชิงบวก (Opportunity) หรือในเชิงลบซึ่งถือเป็นความเสี่ยง (Risk) ดังนั้นองค์กรควรรู้เท่าทันความเสี่ยง เพื่อเตรียมพร้อมกับความเสี่ยงที่ไม่ต้องการ โดย “การบริหารความเสี่ยง” จัดว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งแต่ละองค์กรมีวิธีการจัดการแตกต่างกัน เพราะข้อจำกัด (Constraint) ที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความไม่แน่นอน (Uncertainty) ที่แตกต่างกันด้วย 

 

วัตถุประสงค์

 

 1. ทำความเข้าใจภาพรวมของหลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
 2. รู้จักเทคนิคการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
 3. เรียนรู้แนวทางการบริหารความไม่แน่นอนหรือภาวะวิกฤตต่างๆ
 4. เข้าใจและสามารถทำแผนการบริหารความเสี่ยงในแผนกลยุทธ์หรืองบประมาณขององค์กรได้
 5. สามารถพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลอย่างเป็นหลักการพร้อมกับการปรับปรุวแนวทางการบริหารสู่การสร้างกำไรที่ยั่งยืน 

 

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ( เวลา 09:00 - 16:00 น. )  

 • บทบาท หน้าที่และความจำเป็น ของการใช้การบริการความเสี่ยงในการบริหารผลดำเนินงานกิจการ (Risk- Based Performance Management)
 • หลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise of Risk Management)
 • วิเคราะห์ปัญหา ปัจจัยและการสูญเสียโอกาสของความเสี่ยง ( Problem -Risk/Risk Factors & Loss- Opportunity)
 • กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลำดับ
 • การกำหนดคงวามเสี่ยง
 • ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 • ระบุเหตุการณ์เสี่ยงที่สำคัญ
 • ปัจจัยเสี่ยง ( Key Risks)
 • กลยุทธ์ 4 T ในการบริหารความเสี่ยง (Terminate- Transfer - Treat -Take)
 • การกำหนดตัวชี้วัด ตัวเตือนภัยและปรับแผนการบริหารความเสี่ยง
 • การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment )
 • การนำเครื่องมือบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการจัดการใช้เทคนิคในการวางแผนระยะสั้น - ยาว
 • เรียนรู้ Case ความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจ 

 

ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านยุทธศาสตร์บริหารความเสี่ยง และการจัดการคุณภาพ) 

 

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

 

ราคา ไม่ระบุ

 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ:บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด

อีเมล์: publicsbdc.co.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-559-2146-7

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวิเคราะห์, บริหารความเสี่ยง, ประเสริฐ อัครประถ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ผู้บริหาร เจ้าขอกิจการ และผู้สนใจ ในธุรกิจด้านโรงแรม รีสอร์ท และเวอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ ที่ต้องการศึกษาหลักการบริหาร การคิดวิเคราะห์ การลงทุน การเพิ่มช่องทางการตลาด การจัดโครงสร้าง...
ีกฎหมายแรงงานใหม่เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างไว้หลายประการ เรียนรู้ภาคปฏิบัติจริ กับ หลักสูตร up to date กฎหมายแรงงานใหม่
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำการตลาด และสร้างธุรกิจออนไลน์ หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มยอดขายจากการทำธุรกิจออนไลน์ ลงทะเบียน 20 ท่านแรก ฟรี!!! ค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม
เหมาะสำหรับ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบ หน่วยบริหารความเสี่ยง ฝ่ายปรับปรุงคุณภาพและระบบงาน
"Millionaire Camp" แคมป์ที่จะเปลี่ยนชีวิตให้คุณเป็นเศรษฐีร้อยล้าน [เหลือ 4 สิทธิ์สุดท้าย จองด่วน!! รับจำนวนจำกัดจริงๆ]
หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กร สร้างแรงจูงใจในการทำงาน เป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าในการทำงาน และการประสานอย่างไรในเป็นสุข เพราะชีวิตนี้ เราทุกคนมีเป้าหมายอยากประสบคว...
ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ? · ปัญหาระหว่างลูกน้องกับลูกพี่ หรือพนักงาน ในการทำงาน · ลูกพี่ควรให้ลูกน้องทำ แต่ลูกพี่ก็ต้องลงมือทำงานเสียเอง · ลูกพี่สอนงา...
เนื่องด้วยกลุ่ม บริษัท อีฟราสตรัคเชอร์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจรและมีความเชียวชาญด้านดิจิตัลอีโคโนมี บริษัทฯ จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุน...
เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด