มีค่าใช้จ่าย 2563

งานอบรมและสัมมนาเป็นการปูทางสู่เส้นทางการพัฒนาตนเองและองค์กรให้เจริญก้าวหน้า มีหลากหลายบริษัทจัดอบรมที่มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาที่จะคอยให้ความรู้ท่านในทุกด้าน ซึ่งเราก็ได้รวบรวมงานอบรมคุณภาพเหล่านั้นไว้ให้คุณเลือกแล้ว
อบรมไกด์ อังกฤษ - จีน ระยะสั้น3เดือนเศษ อบรมวันอ-ศ. 17.30-20.30น.และส-อา ทั้งวัน เริ่มอบรม3พค.2557
เข้าดู 3125 ครั้ง
ให้สามารถนำความรู้และการฝึกปฏิบัติ กลับไปพัฒนาและบริหารเว็บไซต์ของท่านได้ประสบความสำเร็จ
เข้าดู 1114 ครั้ง
จะเกิดสถานการณือย่างไรในปี 2014 ท่านพร้อมรับมือหรือยัง
เข้าดู 1592 ครั้ง
ใช้ในวางแผน การบริหาร และการให้บริการของโครงการที่สมบูรณ์
เข้าดู 1832 ครั้ง
การเรียนรู้ เพื่อจะบริหารจัดการกลุ่มคน GENERATION-Y-Z จึงมีความจำเป็น สำหรับหัวหน้างาน หรือผู้บริหาร รวมไปถึงพนักงานต่างยุคสมัย BABY BOOMERS, GEN X...
เข้าดู 1484 ครั้ง
เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับความสำคัญของกล่องกระดาษลูกฟูก กรรมวิธีในการผลิต การเลือกใช้และการออกแบบ รวมทั...
เข้าดู 1843 ครั้ง
สามารถปรับปรุงวิธีการทำงานในแผนกจัดซื้อได้อย่างเข้าใจ เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับองค์กร
เข้าดู 940 ครั้ง
เมื่อการแข่งขันลดต้นทุนทวีความรุนแรงมากขึ้น ถึงเวลาอีกครั้งที่นักจัดซื้อต้องเสริมอาวุธพร้อมวางกลยุทธ์ใหม่เพื่อชัยชนะขององค์กร
เข้าดู 1376 ครั้ง
เรียนรู้การวัดผลงานพนักงานจัดซื้อที่ควรมีทั้ง 2 ด้าน (KPI & Competencies
เข้าดู 1453 ครั้ง
ฝึกปฏิบัติการสอนงานตามลําดับขั้นตอนและเทคนิคที่สําคัญของกระบวนการสอนงานใน ระดับที่สามารถกระทําได้อย่างมีประสิทธิภาพทันทีหลังสําเร็จการฝึกอบรม
เข้าดู 1225 ครั้ง
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ในเวทีการค้าอาเซียน
เข้าดู 1156 ครั้ง
เพื่อเพิ่มความสามารถของทางบริษัทให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา
เข้าดู 2257 ครั้ง
Building Your Personal Image and Brand Identity โดย อ. เอ๋ เป็น Image Consultant ที่ปรึกษาภาพลักษณ์คนแรกในประเทศไทย
เข้าดู 3429 ครั้ง
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงานกับ BOI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมศุลกากร กรมสรรพากร เป็นต้น
เข้าดู 933 ครั้ง