อบรม 18 กันยายน 2564

ความสำคัญของการทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้สำหรับการบริหารคนให้เหมาะสมกับขนาดขององค์กร เพราะในยุค 4.0 การทำงานของค...
เข้าดู 20 ครั้ง
เน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารทีมงาน การบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้จนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เก...
เข้าดู 429 ครั้ง
ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจปัญหาอุปสรรคการขายสินค้าของคุณ
เข้าดู 553 ครั้ง
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงแนวทางการทำงานเกี่ยวกับคลังสินค้า ทราบถึงวิธีการการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท
เข้าดู 404 ครั้ง
มีอสังหาริมทรัพย์ให้ขาย และมีเครือข่ายทีมงานที่ทำงานในรูปแบบการทำงานที่ชัดเจน ทันสมัย การประสานงานและเจรจาการขายด้วยภาษาเดียวกัน เพื่อการจัดสรรผล...
เข้าดู 239 ครั้ง
เครือข่ายทีมงานที่ทำงานในรูปแบบการทำงานที่ชัดเจน ทันสมัย การประสานงานและเจรจาการขายด้วยภาษาเดียวกัน เพื่อการจัดสรรผลตอบแทนที่ไร้ขีดจำกัดอย่างสมเห...
เข้าดู 263 ครั้ง
นายหน้าอสังหาฯ... “ นายหน้ามืออาชีพที่ได้รับการรับรอง
เข้าดู 153 ครั้ง
นายหน้าอสังหาฯ... “ นายหน้ามืออาชีพที่ได้รับการรับรอง
เข้าดู 130 ครั้ง
นายหน้าอสังหาฯ... “ นายหน้ามืออาชีพที่ได้รับการรับรอง
เข้าดู 53 ครั้ง
นายหน้าอสังหาฯ...อาชีพอิสระที่สร้างรายได้ อย่างเหนือความคาดหมาย หากได้เรียนรู้และฝึกทักษะอย่างถูกวิธี
เข้าดู 54 ครั้ง
มาตรฐานอาหารและความปลอดภัย เป็นหัวใจสำคัญสำหรับสถานประกอบการ คุณมีแล้วหรือยัง❓ “Food Safety for Food Service” ✅ หลักสูตรสำหรับสถานประกอบการ เพื่อ...
เข้าดู 33 ครั้ง
มาตรฐานอาหารและความปลอดภัย เป็นหัวใจสำคัญสำหรับสถานประกอบการคุณมีแล้วหรือยัง หลักสูตรสำหรับสถานประกอบการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมั่น...
เข้าดู 49 ครั้ง
เปิดเคล็ดลับความสำเร็จในการบริหารงานแม่บ้านอย่างมืออาชีพ เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 30 ปี
เข้าดู 37 ครั้ง
เปิดเคล็ดลับความสำเร็จในการบริหารงานแม่บ้านอย่างมืออาชีพ เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 30 ปี
เข้าดู 52 ครั้ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของสหกรณืออมทรัพย์รูปแบบใหม่
*กรุณานำ Notebook MS Excel 2010 ขึ้นไป มาในวันสัมมนา *รับฟรี Handy Drive พร้อม Case Studies
Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Form กับการประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านบัญชี
หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow (RE121) รุ่นที่ 67, วันพุธที่ 10 - เสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
การวางแผนกระบวนการทำงานด้านภาษีและบัญชีให้ประสบความสำเร็จ การตัดสินใจกำหนดสถานะเป็นบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล ที่ส่งผลต่อภาษี การเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่...
วิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี ผ่าน 8 Charts เพื่อการนำเสนออย่างน่าสนใจ เพิ่มความสวยงามการนำเสนอข้อมูลแบบรูปภาพและแผนภูมิ สื่อสารข้อมูลบัญชีการเงินกับผู้บริหารให้เกิดความเข้าใจง่ายย...
เรียนรู้พื้นฐานการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทจดทะเบียน
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร นักบัญชี ภาษี หรือผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนประหยัดภาษีสำหรับผู้ประกอบการและนักบัญชี