อบรม 24 เมษายน 2563

ปัจจุบันการจัดเก็บสินค้าประเภทคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะสินค้าที่จัดเก็บเป็นสินค้าที่พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งการบริห...
เข้าดู 36 ครั้ง
ทราบวิธีการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ ได้อย่างสละสลวย ถูกต้อง กระชับ และชัดเจน เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับขององค์กร โดยเฉพาะผู้ที่ทำง...
เข้าดู 24 ครั้ง
KPI สำคัญต่อการบริหารจัดการงานการประเมินผลงาน และการบริหารธุรกิจ ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการจัดทำ KPI และการจัด...
เข้าดู 942 ครั้ง
Cost of Quality” ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม Cost of Quality” ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม
เข้าดู 725 ครั้ง
บุคลิกภาพและการปรากฏกายที่ดี เป็นปราการด่านแรกที่จะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ สร้างความน่าเชื่อถือ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองและองค์กร หลักสูต...
เข้าดู 2075 ครั้ง

  • 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เป็นธุรกิจที่ง่าย และไม่มีความเสี่ยง ร่วมงานกับบริษัทโบรกเกอร์ชั้นนำของเมืองไทย รับประกัน 32 บริษัทชั้นนำ มีบริการทั้งจ่ายสด-ผ่อนให้กับลูกค้า และทำเป็นรายได้เสริมโดยไม่ต้องลาออก...
ทางสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยจึงได้ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรวิศวะกรระดับสูงขึ้น เพื่อเป็นการเสริมความรู้และประสบการณ์ต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆสู่วิศวกรรุ่นใหม่
เรียรู้ทุกขั้นตอน สอนให้ท่านทำได้จริง โดยเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านเบเกอรี่ Chocolate Dome & Mont Blance แสนอร่อย รูปแบบการตกแต่งที่น่ารัก
หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เรียนรู้การความสัมพันธ์ของกลิ่นและอารมณ์กับบุคลิก
การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างถูกวิธี ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน การทำการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง ในการเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น
เรียนรู้การตลาดออนไลน์แนวใหม่ ที่จะเปลี่ยนวิธีคิดไอเดียใหม่ ๆ มาใช้ในธุรกิจคุณ รับแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ที่จะจุดประกายและเติมไฟให้ธุรกิจคุณเติบโตสู่เงินล้าน
หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์