สุดยอดงานอบรมทั่วไทย

ขอเชิญอบรม หลักสูตรเทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to motivate the purchase decision) จึงเป็นสิ่งสำคัญบวกกับการบริหารเป้าหมายยอดขา...
เข้าดู 48 ครั้ง
ขอเชิญอบรม หลักสูตร ปลุกพลังนักขายและเทคนิคการขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Awakening salespeople and sales techniques to achieve goals) สามารถเข้าใจวิธี...
เข้าดู 17 ครั้ง
งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึง...
เข้าดู 11 ครั้ง
ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ #เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เ...
เข้าดู 17 ครั้ง
หลักสูตรนี้เป็นการปรับมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด ปรับทัศนคติ ฝึกการวางแผน เพื่อการขายให้สำเร็จ เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น เพื่อนำท...
เข้าดู 10 ครั้ง
ขอเชิญอบรม หลักสูตร : เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ ( Techniques for Presenting with The Right Ideas to Resonate P...
เข้าดู 17 ครั้ง
ขอเชิญ อบรม หลักสูตร ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย #เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพ...
เข้าดู 18 ครั้ง
หลักสูตรนี้เป็นการปรับมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด ปรับทัศนคติ ฝึกการวางแผน เพื่อการขายให้สำเร็จ เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น เพื่อนำท...
เข้าดู 17 ครั้ง
ขอเชิญเข้าฟังสัมมนาเทคนิคการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อแบบมืออาชีพ (Credit Life Insurance – Selling Expert) เหมาะสำหรับผู้บริหารสาขาสถาบันการเงิ...
เข้าดู 16 ครั้ง
หลักสูตรนี้เป็นการปรับมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด ปรับทัศนคติ ฝึกการวางแผน เพื่อการขายให้สำเร็จ เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น เพื่อนำท...
เข้าดู 25 ครั้ง

อบรม 14 ธันวาคม 2564

เปลี่ยนการบริการเสียงผ่านโทรศัพท์เป็นมากกว่าการตอบคำถาม แต่เป็นได้ทั้งที่ปรึกษาและการพัฒนาความสัมพันธ์ สู่การขายแบบยั่งยืนในอนาคตได้
เข้าดู 55 ครั้ง
เปลี่ยนการบริการเสียงผ่านโทรศัพท์เป็นมากกว่าการตอบคำถาม แต่เป็นได้ทั้งที่ปรึกษาและการพัฒนาความสัมพันธ์ สู่การขายแบบยั่งยืนในอนาคตได้
เข้าดู 22 ครั้ง
เปลี่ยนการบริการเสียงผ่านโทรศัพท์เป็นมากกว่าการตอบคำถาม แต่เป็นได้ทั้งที่ปรึกษาและการพัฒนาความสัมพันธ์ สู่การขายแบบยั่งยืนในอนาคตได้
เข้าดู 19 ครั้ง
ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) ด้วยการประยุกต์ใช้ CPA กับการปฏิบัติงานจริง และสื่อสารกับทีมงานอย่างมี
เข้าดู 20 ครั้ง
เปลี่ยนการบริการเสียงผ่านโทรศัพท์เป็นมากกว่าการตอบคำถาม แต่เป็นได้ทั้งที่ปรึกษาและการพัฒนาความสัมพันธ์ สู่การขายแบบยั่งยืนในอนาคตได้
เข้าดู 11 ครั้ง
สร้างเสริมทัศนคติที่ถูกต้อง เพิ่มพูนทักษะวิธีปฏิบัติ ให้เข้าใจวิธีการและมารยาทในการใช้โทรศัพท์อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความพอใจของผู้รับบริการ และก...
เข้าดู 1813 ครั้ง
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่พลังงานลดลงอยู่ตลอดเวลา หากใช้กันอย่างไม่รู้คุณค่า สักวันหนึ่งคงจะหมดไป ไม่ว่าพลังงานไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน ฯลฯ หากพลังงานเหล่านี้...
เข้าดู 1179 ครั้ง
วัตถุประสงค์ 1. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจปัญหาอุปสรรคการขายสินค้าของคุณ 2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการขายด้วยทฤษฎีPSP(Presen...
เข้าดู 112 ครั้ง
FMEAเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบให้ผลลัพธ์ของกระบวนการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงการออกแบบกระบ...
เข้าดู 91 ครั้ง
ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยมและเปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นบุคคลที่สำคัญที่องค์กรต้องเก็บรักษาไว้ ???
เข้าดู 30 ครั้ง
วางแผน ควบคุม ประเมินผลโครงการ ให้บรรลุประสิทธิผลสู่การเป็นนักบริหารโครงการมืออาชีพ
เข้าดู 21 ครั้ง
เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน ให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำทีมงานในด้านต่างๆ และสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงานอย่างมีคุณภาพ
เข้าดู 16 ครั้ง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และทราบถึงแนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการนำ OKR มาปรับใช้ในองค์กร สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้...
เข้าดู 14 ครั้ง
เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน
เข้าดู 16 ครั้ง
เพื่อให้การเจรจาต่อรองลดน้อยลง จนไปถึงสามารถบรรลุเป้าหมายของการเจรจาแบบ Win-Win ในที่สุด
เข้าดู 16 ครั้ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

วิทยาการอาจารย์หยาง ผู้มีประสบการณ์การสอนกัวซา มีลูกศิษย์ทั่วประเทศมากกว่า 1500 คน
เอาเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้เป็นสิ่งอํานวย ความสะดวกในบ้าน
“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” #ล็อคดาวน์อย่างไรให้ไม่น่าเบื่อ แถมมีรายได้‼
เรียนรู้การความสัมพันธ์ของกลิ่นและอารมณ์กับบุคลิก
เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐาน สอนเป็นกันเอง เข้าใจง่าย พร้อมแนะนำเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นและควรรู้ เมื่อสำเร็จการอบรมท่านจะได้ใบประกาศนียบัตรจากศูนย์ความเป็นเลิศดุสิตธานี
ทางสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยจึงได้ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรวิศวะกรระดับสูงขึ้น เพื่อเป็นการเสริมความรู้และประสบการณ์ต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆสู่วิศวกรรุ่นใหม่
หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
เรียนรู้เพียง 2 วันเท่านั้น ด้วยเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของ Illy แบรนด์ดังติดอันดับต้นๆ ที่จะแนะนำท่านสู่การเป็นบาริสต้ามืออาชีพ